ICAP/4 - Porównanie pakietów programowych

Analizy | Języki i modele | Środowiska symulacji | Biblioteki modeli | Edytor schematów /Analiza przebiegów | Ogólne

ICAP/4 - ogólne
.ICAP/4RxICAP/4RxRF lub Power DeluxeICAP/4 WindowsICAP/4 Windows RF lub Power_DeluxeICAP/4_Professional Test_Designer
Ochrona przed kopiowaniem x x x x x x
Wersja sieciowa x x x x x x
Opcja projektowania filtrów (Active/Passive Filter Design) x x x x x x
Opcja projektowania obwodów magnetycznych (Magnetics Designer) x x x x x x
Szkolenia na życzenie x x x x x x
Bezpłatny dostęp do NewsLetter przez Internet x x x x x x
Bezpłatne modele dla licencjonowanych użytkowników x x x x x x
Serwis (opieka i uzupełnienia) x x x xx x
ICAP/4 - Języki i modele
. ICAP/4RxICAP/4Rx RF lub Power_DeluxeICAP/4 Windows ICAP/4 Windows_RF_lub Power_DeluxeICAP/4 ProfessionalTest_Designer
Zgodność z SPICE2G/SPICE 3F.5 x x x x x x
Język SPICE 3 (Stratne linie, przełączniki z histerezą) x x x x x x
Analizy behawioralne (Math, Boolea, Laplace, tablice, jeżeli-to) bez Laplace bez Laplace x x x x
Modele MOSFET poziom 1-8, BSIM1, BSIM2, BSIM3v2, BSIM3v3.1, BSIM4.2, SOI bez SOI bez SOI x x x x
Modele MESFET (Anadigics, HEMT, Statz Parker-Skellern, Curtis-Enttenberg) x x x x x x
Używanie modeli cyfrowych x x x x x x
Modele cyfrowe w kodzie C x x x x x x
ICAP/4 - Analizy
. ICAP/4RxICAP/4Rx RF_lub Power_Deluxe ICAP/4 Windows ICAP/4 Windows_RF_lub Power_Deluxe ICAP/4 Professional Test_Designer
Generacja kodów sekwencji testowych do urządzeń automatycznych Nie Nie Nie Nie Nie x
Analiza uszkodzeń (automatyczna, wszystkie defekty) Nie Nie Nie Nie x x
Analiza uszkodzeń (pojedyncze defekty) Nie Nie x x x x
Worst case, RSS, EVA dla analiz AC, DC, OP, stanów przejściowych i wrażliwościowej Nie Nie x x x x
Statystyczna analiza Monte Carlo Nie Nie x x x x
Optymalizacja obwodów & analiza parametryczna Nie Nie x x x x
Zniekształcenia, szumy, wrażliwości ac/dc, zera/bieguny, stałoprądowa funkcja przenoszenia Nie Nie x x x x
Cechy programu Design Validator Nie Nie x x x x
Pomiary automatyczne Nie Nie x x x x
Możliwość dołączenia opcji pakietu Test Designer Nie Nie x x x Nie dotyczy
Inne dziedziny (fizyka, mechanika)x xx xxx
Scalony symulator układów mieszanych x x x x x x
Automatyczna generacja rodzin krzywych x x x x x x
Analizy AC, DC, stanów przejściowych, Fouriera, punkt pracy x x x xxx
Globalna & indywidualna analiza temperaturowa x x x x x x
ICAP/4 - Środowiska symulacji
. ICAP/4RxICAP/4Rx RF lub Power_DeluxeICAP/4 Windows ICAP/4 Windows_RF_lub Power_DeluxeICAP/4 ProfessionalTest_Designer
Wielokrotna symulacja jednego schematu w danej chwili x x x x x x
Alarmowanie o przekroczeniach dopuszczalnej mocy traconej Nie Nie x x x x
Szablony poleceń symulacyjnych i skrypty Nie Nie x x x x
Interakcyjne różne analizy uzupełniające po symulacji początkowej x x x x x x
Wielkość obwodu Nieograniczona Nieograniczona Nieograniczona Nieograniczona Nieograniczona Nieograniczona
Interakcyjna zmienność parametrów wg skryptu wg skryptu x x x x
Start, pauza, podsumowanie, przerwanie, restart simulacji Start & Stop Start & Stop x x x x
Bieżące wyświetlanie kształtów przebiegów w symulowanych obwodach x x x x x x
Wyświetlanie napięć, prądów i poboru mocy x x x x x x
Wyświetlanie obliczanych parametrów modeli i elementów x x x x x x
Dodawanie lub przeskalowywanie przebiegów podczas symulacji x x x x x x
Inteakcyjny język poleceń (Interactive Command Language - ICL) x x x x x x
Natychmiastowe przywoływanie poprzednich danych x x x x x x
Skrypty w języku Visual Basic x x x x x x
Interfejs OLE / ActiveX x x x x x x
ICAP/4 - Biblioteki modeli
. ICAP/4RxICAP/4Rx RF_lub Power_DeluxeICAP/4WindowsICAP/4Windows_RF_lub Power_DeluxeICAP/4_ProfessionalTest_Designer
Liczba elementów (analogowe) - firmowe, dużej mocy, modele mechaniczne >8400 >8800 > 16 500 > 17 000 > 17 600 > 18 400
Liczba elementów (cyfrowe) 600+ 600+ 600+ 600+ 600+ 600+
Modele producentów x x x x x x
Modele japońskie/europejskie x x x x x x
Opcja biblioteczna RF Device lub Power Designer Nie RF Nie RF Obie Obie
Opcja biblioteczna Power Designer lub RF Device Power Power
Szablony modeli >50 >50 >100 >100 >100 >100
Magnetyki nieliniowe & Elementy dużej mocy (rdzenie, modulatory, tyrystory & IGBT) x x x x x x
Sampled-Data, mechaniczne, lampy Kilka Kilka x x x x
MOV, MMIC, diody PIN, żarówki, bezpieczniki Kilka Kilka x x x x
Termistory, czujniki ciśnienia, optoelementy, diody laserowe Kilka Kilka x x x x
Transformatory Kilka Kilka x x x x
Wyrażenia algebry Boole'a x x x x x x
Bramki logiczne x x x x x x
Specjalne generatory sygnałowe x x x x x x
Manadżer biblioteki Nie Nie Nie Nie x x
Program tworzenia modeli Nie x Nie x x x
ICAP/4 - Edytor schematów / Analiza przebiegów
. ICAP/4RxICAP/4Rx_RF_lub Power_DeluxeICAP/4WindowsICAP/4Windows_RF lub Power_DeluxeICAP/4_ ProfessionalTest Designer
Edytor schematów elektrycznych w pakiecie x x x x x x
Rubberbanding (przeciąganie grupy elementów bez zrywania połączeń) x x x x x x
Sondy pomiarowe dołączane bezpośrednio do elementów schematu (AC, DC, Tran, U, I oraz P) x x x x x x
Edycja wszystkich parametrów modeli i podobwodów schematu x x x x x x
Schematy z tolerancjami elementów x x x x x x
Automatyczne zapisywanie parametrów głównego schematu przed rozpoczęciem symulacji x x x x x x
Przesyłanie schematów i skrypów bezpośrednio do IntuScope x x x x x x
Napięcia węzłowe wyświetlane na schemacie x x x x x x
Dialogowe ustawianie parametrów symulacji x x x x x x
Symulacja bezpośrednio na podstawie schematu x x x x x x
Kreator analiz x x x x x x
Kreator zbieżności x x x x x x
Schematy wieloarkuszowe x x x x x x
Edycja symboli x x x x x x
Interfejs do edytorów płytek drukowanych x x x x x x
Wspólna lista połączeń dla schematów analogowo-cyfrowych x x x x x x
Wykres Smitha NieTylko RF NieTylko RF x x
Graficzna analiza przebiegów x x x x x x
Zestaw funkcji matematycznych x x x x x x
Przechowywanie przebiegów wyświetlanych w czasie rzeczywistym w pamięci postprocesora (procesora graficznego) x x x x x x
Wielokrotne okna z niezależnym skalowaniem x x x x x x
Rejestracja wszystkich wykresów x x x x x x
Analiza parametrów rodzin krzywych x x x x x x
Obrazowanie i analiza danych w trakcie bieżącej symulacji x x x x x x
Sygnały symulacyjne o kształtach przebiegu definiowanych przez użytkownika x x x x x x
Pomoc kontekstowa x x x x x x