ZAMÓWIENIE NA CELE EDUKACYJNE


Program edukacyjny Intusoft jest obecnie dostępny dla wszystkich uczelni, szkół i placówek oświatowych na całym świecie.
Dzisiejsi uczniowie i studenci będą niedługo projektantami układów elektrycznych i elektronicznych. Intusoft uważa, że nauka projektowania układów powinna umożliwić studentom korzystanie z bieżącego najnowszego oprogramowania. Z tego powodu stworzyliśmy możliwość zakupu oprogramowania na cele edukacyjne, a w tym dostęp do specjalistycznej wiedzy technicznej i najnowszych rozwiązań firmy Intusoft.

Warunki dostawy muszą być uzgodnione i potwierdzone przez Intusoft i uczelnię. Podpisując formularz zamówienia i umowy licencyjnej z Intusoft (Intusoft Purchase Requisition Form), uczelnia zobowiązuje się do wykorzystywania uzyskanego oprogramowania wyłącznie do celów edukacyjnych.

Formularz zamówienia
* Produkty będą służyć jedynie do nauczania, szkolenia lub badań akademickich w ramach instytucji. Nie będą używane do celów handlowych lub realizacji zamówień rządowych.
* Wymagana jest podanie do wiadomości kadry dydaktycznej, że wersja demonstracyjna ICAP/4 jest dostępna bezpłatnie w sieci internet pod adresem www.intusoft.com.
* Odpowiednie przywołanie produktów Intusoft musi znaleźć się w odnośnikach technicznych prezentacji, dokumentach i raportach publikowanych przez studentów i kadrę.

Oprogramowanie dostępne w ramach tej polityki obejmuje pakiety:
* ICAP/4Windows 1700 USD za egzemplarz
* ICAP/4Windows RF Deluxe 2100 USD za egzemplarz
* ICAP/4Windows Power Deluxe 2300 USD za egzemplarz
Koszt sieci na n stanowisk = (liczba stanowisk + 0,15) * cena indywidualna
Uwaga: Zamówienia na 10 lub więcej egzemplarzy do jednej instytucji w jednym zamówieniu są realizowane z rabatem 10%.

Opłata serwisowa (w I roku użytkowania jest wymagana dla wszystkich programów) za pakiet wynosi 200 USD za ICAP/4Windows i 250 USD za ICAP/4Windows RF Deluxe" lub "ICAP/4Windows Power Deluxe" i obejmuje:
* pomoc techniczną przez telefon podczas dni powszednich (w godzinach pracy centrali firmy (strefa Pacyfiku) oraz 9÷17 polski przedstawiciel)
* terminowe dostawy nowych aktualizacji oprogramowania.
Zgubione klucze bezpieczeństwa nie będą odnawiane, jednak wadliwe klucze mogą być wymieniane.

Magnetics Designer zabezpieczony
* w celu uzyskania ceny należy skontaktować się z dostawcą
* jeżeli Magnetics Designer ma być używany do celów badawczych, należy podać listę konferencji, na których będą przedstawiane odpowiednie dokumenty techniczne przygotowane przy wykorzystaniu oprogramowania Intusoft.
* jeżeli Magnetics Designer ma być używany do celów szkoleniowych, należy podać szczegółowe informacje o tym, jak oprogramowanie zostanie wykorzystane (Program kursu)
* zakup ICAP/4Windows (wersja edukacyjna) jest również wymagany.

Intusoft zastrzega sobie prawo do nie sprzedawania wersji edukacyjnej i zmiany tej polityki w dowolnym momencie.

Nazwy: CAREL® , Intusoft® , ICAP/4™, i Magnetics Designer™ są znakami zastrzeżonymi.
Wszystkie prawa zastrzeżone CAREL® 2002.
Autor strony: Paweł Rudnicki