Dlaczego Intusoft?


Intusoft jest rozpoznawany jako czołowy innowator i lider technik symulacyjnych wykorzystujących język Spice już od roku 1985. Obecnie opracowuje najwyższe standardy oprogramowania inżynierskiego (CAE) dla układów analogowych i mieszanych, a także utrzymuje doskonałe stosunki z klientami i całą społecznością inżynierską. Jakość i siła Intusoftu, jego produktów i pomocy niesionej klientom są przyjmowane również przez inne czołowe firmy występujące jako partnerzy Intusoftu. Sieć dealerów prezentowana w internecie, na http://www.intusoft.com/dealers.htm, obejmuje następujące kraje: Algeria, Austria, Belgia, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Hong Kong, Indie, Japonia, Kanada, Korea, Luxemburg, Maroko, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan, USA, Wielka Brytania i Włochy.

Dlaczego Intusoft? Ponieważ Intusoft:
* Przewodzi w rozwoju symulatorów SPICE od roku 1985
* Prowadzi biuro naukowo-badawczo (R&D) i udziela pomocy technicznej użytkownikom
* Sprzedaje swoje produkty do 75% przedsiębiorstw z listy Fortune-500 zajmujących się elektryką, automatyką, elektroniką, techniką komputerową i kosmiczną
* Ma dobry własny program marketingowy
* ICAP/4 i IsSpice4 są używane przez technicznych partnerów: Mentor Graphics, PADS oraz SiSoft & National Semiconductor
* Współpracuje z firmą ON Semiconductor przy modelowaniu
* Jest strategicznie powiązany z ekspertami społeczności inżynierskiej
* Nie tylko dostawca narzędzi SPICE
* Lider w zakresie wspomagania projektowania
* 60% użytkowników klasy R&D używa IsSpice4 do symulacji i modelowania
* Modelowanie na zamówienie, co jest nieosiągalne w innych organizacjach
* Największa skuteczność i elastyczność w szybkim korygowaniu błędów
* Jedyny dostawca SPICE z możliwością testowania dobry/zły
* Jedyny dostawca SPICE z projektowaniem obwodów magnetycznych
* Jedyny dostawca SPICE z programowaniem cyfrowych procesorów sygnałowych (DSP)
* Tylko Intusoft używa języka SPICE do innych narzędzi EDA
* Ogromna popularność wśród społeczności inżynierskiej

Proces projektowy rozpoczyna się działaniem programu SpiceNet, wprowadzaniem danych czyli rysowaniem schematu ideowego oraz przygotowaniem zestawu niezbędnych elementów i podzespołów. Zawiera opatentowane rozwiązania umożliwiające tworzenie schematów warstwowych, umożliwiających tworzenie różnych konfiguracji do celów związanych z usuwaniem błędów, weryfikacją, testowaniem, a także zgodnych z określonymi kategoriami norm lub jako dane do tworzenia płytek drukowanych (PCB). Łatwość używania programu jest nie- spotykana. Menu programu polega na klikaniu ikon i wybieraniu elementów z obszernej biblioteki składającej się z blisko 25 tysięcy modeli symulacyjnych i wyposażonej w skuteczną przeglądarkę.

Intusoft we wspólpracy z firmą ON Semiconductor zaoferował 30 pełnych szablonów do automatycznego projektowania zasilaczy impulsowych (SMPS). Szablony zawierają elementy bierne oraz układy scalonych z firmy ON Semiconductor.

Magnetic Designer jest łatwą w użyciu opcją ICAP/4 do projektowania złożonych podzespołów indukcyjnych. Umożliwia tworzenie gotowych do użycia modeli SPICE, do stosowania w szerokim spektrum złożonych cewek indukcyjnych i transformatorów.

Symulacja IsSpice4 jest interakcyjna i umożliwia użytkownikowi kontrolę symulacji na kilka sposobów. Kiedy działanie programu skończy się, użytkownik może zmienić wartość dowolnego elementu >w locie<, bez dostępu do schematu. Przebiegi elektryczne są wyświetlane w czasie rzeczywistym w czasie trwania symulacji. Przebiegi takie jak te wyświetlane w niebieskim oknie progamu IsSpice4 są przenoszone do wirtualnego oscyloskopu cyfrowego IntoScope w celu bardziej szczegółowego ich przeglądania.

IntuScope jest obecnie najbardziej rozbudowanym narzędziem przeglądania i przetwarzania przebiegów otrzymywanych w wyniku symulacji Spice.

SpiceNet eksportuje dane bezpośrednio do programu Bartels AutoEngineer PCB umożliwiającego programowe układanie elementów i prowadzenie ścieżek. Również może realizować, za pośrednictwem EDIF 2.0, translację do innych narzędzi.
Okno Właściwości mechanicznych (Mechanical Properties) umożliwia przeglądanie nazw elementów i oznaczeń ich obudów wykorzystywanych do budowy bieżącego schematu elektrycznego. a także umożliwia dostęp do okna, w którym tworzy się elementy nietypowe (Footprint Picker) oraz okna (Footprint Pin Assignment) z rozkładem wyprowadzeń nietypowych elementów czynnych.Staraj się utrzymywać serwis w stanie aktywnym i obserwuj wprowadzanie uaktualnień oraz nowych wersji ICAP/4Windows!


Nazwy: CAREL® , Intusoft® , ICAP/4™, Magnetics Designer™ i Test Designer™ sš znakami zastrzeżonymi.
Wszystkie prawa zastrzeżone CAREL® 2002.
Autor strony: Paweł Rudnicki