O firmie

Firma CAREL oferuje oprogramowanie do komputerowego wspomagania prac projektowych i inżynierskich (CAD/CAE). Prowadzi szkolenia i konsultacje oraz organizuje pokazy i seminaria. Propaguje na polskim rynku komputerowe systemy wspomagające projektowanie układów elektronicznych. Jest dystrybutorem czołowych producentów programowania.About CAREL

Computer aided designing and computer aiding engineering (CAD and CAE) are the sole field of the CAREL company's operation. We conduct training, consulting, organise shows and seminars. For several years now we have been propagating computer aided designing of electronics. We are a distributor of such leading producers of EDA software.

ADRES POCZTOWY
CAREL
Cezary Rudnicki
ul. Pereca 13/19-718
00-849 Warszawa

cezary.rudnicki@carel.waw.pl

(14kB)

22 624-0619
501 025-696

Powrót do strony głownej